Hårdfog mellan plattor

Stenbolaget säljer tre olika typer av fog; fogsand stenmjöl, hårdfog samt flexibel. Här guidar vi dig till fogning av plattor eller marksten med flexibel hårdfog. Men rätt varierande avstånd mellan plattorna.

Foga plattor med havssandinläggjun 2012Hårdfoginläggmaj 2012Lägga skiffer på egen hand? Köp inte sättsan stenmjöl eller sopsand. CachadLiknandeHårdfog hindrar ogräs och myror att komma upp genom stenläggningnen. Aldrig mer ogräs mellan plattor och marksten .

Danfast Flexibel Hårdfog Ogräshämmande fogmaterial som vid tillsättning av vatten härdar och ger en stark fog med elasticitet och god . Lägg en hårdfog som stelnar utan att det växer ogräs. Romex easy hårdfog för den perfekta fogningen. Med Starka Hårdfog förhindras ogräsväxt och urlakning i fogarna. Den kan också användas till alla marksten och plattor med mm fogbredd. Fördelar: Billigare än hårdfog, myror stoppas, ogräs stoppas då fogen härdar vid torrt väder.

Stora plattor ger färre fogar och därmed mindre underhåll. Ogräs eller mossa kan växa mellan betongplattorna och tas bort. Det finns en form av hård fog på marknaden som oftast är effektiv, men dyr.