Elektricitet historia

Elektricitetens historia som människan har upplevt, går tillbaks till antikens Greklan Fenicien, Partien, och Mesopotamien för över tvåtusen år sedan. Elektricitet_i_SverigeCachadLiknandeElektricitet i Sverige har förekommit sedan 1870-talet då de första demonstrationerna med batteri-. Elektricitet kan definieras som ”fenomen som har att göra med.

Konkret skulle elektricitet kunna beskrivas som resultatet av att ett antal . Elektricitetens egenskaper har varit känd sedan forntiden, men det var inte förrän runt år 18som vetenskapsmännen började förstå vad den . Teorin för elektricitet och magnetism hör till de stora upptäckterna under 1800-talet, men en del fenomen har varit kända . Elektricitetens intåg vände upp och ner på människans tillvaro.

Den förändrade inte bara hemmen och arbetsplatserna, utan påverkade även . Däremot kom det att dröja innan människan lärde sig att nyttja elektricitet som sådan. Det var till att framställa ljus som elektriciteten fick sitt första användnings område. Under hela 1800-talet var det praktiskt taget det enda man använde elen till i . Elektricitetens intåg i hemmen förändrade för alltid människans sätt att leva. I vardagen ändrade elbelysningen dygnsrytmen.

Elektricitetens historia berättar om människans strävan att bemästra en av naturens mest mystiska krafter och avslöja dess enastående egenskaper.