Ekrk förläggning

Man får vid övergång från dold rörinstallation till öppen förläggning dra EKRK till en kopplingsdosa eller apparatdosa i ett dolt rör maximalt . Böjningsradie – förläggning och slutmontering? Elinstallation › KabelCachadEKRK-Kabeln används vid fast förläggning i torra utrymmen inomhus, tex i kök, sovrum, vardagsrum, torra vindar, torra källare och i butiksmiljö.

Funderat en del på varför Ekrk endast får användas inomhus i torra icke explosionsfarliga. Kabeln är avsedd för öppen fast förläggning inomhus i torra icke brand- eller explosionsfarliga lokaler. Det finns inget som har med värme att göra som gör att kulo eller EKRK får förläggas dolt. EKRK får användas i torra utrymmen inomhus, dvs på .

EKRK – För öppen installation inomhus i torra icke brand- och explosionfarliga. Vid förläggning i mark ska kabeln skyddas extra mot mekanisk påverkan. Förläggning på elektriskt ledande material bör undvikas, exempelvis kabelstegar.

Utförligare enligt gällande elektriska starkströmsföreskrifter. Torra utrymmen inomhus, fast förläggning.