Effektbrytare symbol

Val av skyddsapparat handlar i praktiken om att välja mellan säkring och effektbrytare, dvs säkrings eller säkringsfri teknik. Jag skulle behöva färska upp minnet när det kommer till enlinjescheman. Någon som vet en bra sida med lite exempel, gärna en lista över .

Välj till exempel symbolen fas matning 5-ledare för ett skåp med inkommande 3-fas i. För jordfelsbrytare och effektbrytare används symbolen JFB-L(FS-L1). Sättes på DIN-skena, montageplatta eller i byggsats i univers N. Tillbaka till Effektbrytare och lastbrytare x160.

Rätt till tekniska förändringar förbehålles. Denna standard anger form och färg för symboler avsedda att användas på. V och skyddat av effektbrytare kan dimensioneras för att . Tack för att Ni har köpt TERASAKI Isolerkapaslad effektbrytare (MCCB). DANGER : Denna symbol anger fara och anger en potentiell risk situation som kan .