Effekt mäts i

Effekt anger inom fysiken den mängd energi som omvandlas per tidsenhet. CachadDen elektriska effekten är produkten av spänningen som vi anslutit till kretsen, och den ström som flyter genom kretsen. För att få fram effekten, som mäts i watt .

En joule energi är en mycket liten energimängd. Det går till exempel åt drygt joule att värme . Det är viktigt att skilja mellan begreppen effekt och energi. Effekten kan sägas vara ett mått på en elapparaters arbetsförmåga och mäts i watt (W). Denna hjälpreda underlättar vid beräkningar av Ohms lag.

U är spänning och mäts i volt (V) I är ström och mäts i ampere (A) P är effekt och mäts i watt . Inom fysiken pratar man om effekt när det gäller att beskriva hur mycket energi som går åt för att uträtta ett visst arbete, per tidsenhet. Effekt mäts i watt, förkortat W, som kan definieras som joule per sekund. Vi påverkas dagligen av el, och därför vill vi förklara lite mer om effekten i en kilowattimme. Den energi du använder i ditt hem mäts i kilowattimmar. Beräkna effekten när spänningen är V och strömmen är mA.

Batteriers laddning mäts i ampere-timme (strömstyrka per tid). Egentligen borde de mätas med watt-timme (effekt per tid) eftersom spänningen . Skenbar effekt beräknas genom att multiplicera ström med spänning. Effekten är den mängd energi(joule) som förbrukas på sekund. Motorns effekt bestämmer alltså hur mycket arbete motorn kan utföra under en sekund.

För att hålla balansen i systemet måste elproduktionens effekt (mäts i MW) vara lika stor som elanvändningen (i MW). Vad är aktiv-, skenbar- reaktiv- medel- och direkteffekt samt effektfaktor? Detta kan mätas av en wattmeter om spänningen Umax. Kärnkraftverken producerar vid full effekt under större delen av året med.

Energi (som mäts i MWh, Megawattimmar) är vad ett kraftverk . Effektlagen innebär att spänning, ström och effekt har ett samband mellan varandra. Effekten sägs vara ett mått på arbetsförmågan.