Digitalt tidrelä

Digitalt panelmonterat tidrelä från Crouzet. Enkel programmering av funktioner och tid. Programmering kan ske utan att tidreläet behöver spänningssättas .

Digitalt tidrelä x mm med många funktioner och kort inbyggnadsdjup, stort tidsområde: 0sek till 99tim,fFullt låsbar mot obehörig användare, skarp . Köp Tidsrelä tele FSMMultifunktionell 0. Fäst med hållfjäder i frontpanelöppning .

Axema har tagit fram ett nytt universellt digitalt hjälprelä, som löser de flesta problem som kan uppstå vid installation i en . Schema för hela veckan; Inbyggt backupbatteri; Slumpfunktion. Lättprogrammerad timer för att styra strömmens till- och frånslag under hela veckan. Programmering kan ske utan att tidreläet behöver.

Nedräkningsfunktion samt inställning för . RXKM 2H är ett likspännings- eller växelspänningsmatat digitalt tidrelä med fördröjningsfunktion, hög noggrannhet och mikroprocessorstyrda tidsfunktioner.

Utfasad produkt, Ersättningsprodukter ER61-UC, Elektroniskt relä. ESR12DDX E400303 Digitalt multifunktionsrelä med impuls- och reläfunktion. TDR är ett digitalt hjälprelä för att lösa många olika situationer. TDR har två ingångar, en för matningsspänning och en triggeringång.

Vi hjälper dig att hitta rätt tidrelä elartiklar Elartikel och göra ett billigt tryggt köp – Vårt. Digitalt elektroniskt kopplingsur för många användningsområden.