Vad betyder rohs

När du handlar belysning har du säkert noterat beteckningarna CE och RoHS på armaturerna och förpackningarna. RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i . Från och med 20så är RoHS direktivet en del av CE direktivet.

EU direktiv betyder att den är RoHS certifierad. Jo, RoHS betyder restriction of hazardous substances och började. Från januari 20ersattes RoHs-direktivet med RoHSsom hade ett . EU-medlemmarna måste införliva RoHS-direktivet i sin nationella lagstiftning.

När man ska skruva i en dator, vad bör man då alltid tänka på? Du kan även lägga till betydelsen av RoHS själv. Restriction of the use of certain Hazardous Substances.

Kontrollera online vad är ROHS, betydelser av ROHS, och andra förkortning, akronym och synonymer. Homogent material” betyder en enhet som inte kan mekaniskt sönderdelas i enskilda .