Undertemperatur barn

Vår yngste har haft undertemp vid några tillfällen och . Små barn har dessutom ett särskild slags fett, brun fettväv, som bildar stora mängder värme. Bruna fettceller innehåller speciellt många mitokondrier, som är .

Temperatur på över 3grader anses som förhöjd. Lågviktiga och tidigt födda barn har svårare att hålla kroppstemperaturen . Feber hos barn är oftast en naturlig reaktion på en infektion orsakad av bakterier. Tänk på att spädbarn under de första levnandsmånaderna kan ha en infektion utan att ha feber,ibland har de istället en undertemperatur, barnet är då trött .

Faktiskt var det så den här gången också, även om jag inte trodde det. Vid feber, klä av barnet så att det bara har lite kläder på sig, för att på så sätt minska värmen . Johan Armfelt har arbetat som läkare i år. Jag har de senaste åren haft nästan enbart undertemp (typ 31) när. Intoxikation; Trauma med immobilisering; Nedsatt köldkänsla med inadekvat isolering, uppvärmning och klädsel (främst äldre personer eller barn).

Feber kan, i synnerhet hos barn, även orsakas av överhettning samt fysisk aktivitet — därför bör tempen tas först efter minuters vila. Bland annat har nyfödda barn som ligger hud-mot-hud mindre risk för undertemperatur och amningen initieras snabbare och frekvensen helamning ökar om . Om vårdrutinen hud-mot-hud kontakt inom den första timmen efter förlossningen implementeras skulle t.

Svår obstruktivitet hos barn år är ett vanligt akut tillstånd även i. I USA uppskattar man att sjukdomen finns hos per miljon nyfödda barn,.