Trådtöjningsgivare användning

Töjningsgivare kan ses som en elektrisk komponent som förenklat kan beskrivas som en elektrisk ledare med elektrisk resistans (motstånd). Hur mycket det töjs beror dels på vilket material som används och hur stor. En enkel Wheatstone-brygga med en trådtöjningsgivare och fasta motstånd.

Denna givartyp används följaktligen ofta i vågar, tryckmätare och liknande. Ett exempel på ett mer avancerat användningsområde för trådtöjningsgivare är . Trådtöjningsgivarna är uppbyggda av en tunn metallisk folie film med en tjocklek på. N,R: Grundläggande trådtöjningsgivare som används för att mäta och .

En trådtöjningsgivare är en av de vanligaste verktyg som används av ingenjörer för att mäta stress och deformation i en struktur under verkliga förhållanden . I denna laboration ska trådtöjningsgivare i bryggkoppling och med. För att mäta kraft och moment kan trådtöjningsgivare användas. Metoden innebär att trådtöjningsgivare av typen tre-axliga rosetter används, ett hål borras i. Signalen från trådtöjningsgivarna registreras vid olika borrdjup. Kända samband från hållfasthetsläran skall användas.

HBM har trådtöjningsgivare för mätuppdrag med töjning: Töjningsmätning, hållfastighetsprovning, givartillverkning. Tillåter användning inom ett stort frekvensområde från statiskt till kHz.