Koloxid är en giftig gas som är lukt och färglös

Kolmonoxi kemisk formel CO, ofta benämnd bara koloxid eller kolos, är en kemisk. Vid standardtryck och -temperatur är ämnet en lukt- och färglös gas. Kolmonoxid är starkt giftig och särskilt farlig eftersom den är färg- och luktlös och lätt . Koldioxid (latinskt namn: Dioxidum carbonis) är en mycket vanlig gas, som är lukt- och färglös i normala temperaturer.

KoloxidCachadLiknandeEn koloxid är en kemisk förening av kol och syre. Med koloxid åsyftas vanligen kolmonoxi speciellt i dagligt tal. De minsta och vanligaste koloxiderna är .

En mycket giftig, färg- och luktlös gas som bildas vid ofullständig förbränning av kol. Lukt- och färglös gas, som bildas under förbränning vid otillräcklig . Det saknar lukt, smak, är färglös och giftig det påverkar kärlsystemet illamående . Kolmonoxi i dagligt tal koloxi är en mycket giftig brännbar gas utan färg, lukt och smak. Den bildas vid ofullständig förbränning av kolhaltiga . Kolsyra är ingen giftig eller farlig gas, men den skall behandlas med respekt. CO, en mycket giftig, brännbar gas utan färg, lukt och smak.

Koldioxid är en växthusgas som bildas vid förbränning av fossila bränslen som.

Kolmonoxid är en mycket giftig lukt- och färglös gas som försämrar blodets . Koloxid (kallas också kolmonoxid), är en lukt- och färglös gas som kan bildas då skyddsgas med koldioxid sönderdelas och kan därför förekomma i låga halter .