Henrikstorps glasbruk

Trelleborg som under några år på 1950-talet också kallades Skånska . Mordbrännare satte punkt för Henrikstorps glasbruk. Jöran Adlersteen, generalguvernements-kamreraren i Skåne, upplevde ett händelserikt år .

Skånska Glasbruket, Perstorp, var en storindustri under förra hälften av 1700-talet. Bruket anlades på rusthållarhemmanet Stora Henrikstorps ägor, . Just den blå var inte från Henrikstorps glasbruk visade det sig, eftersom bruket brann ned 176 men sannolikt var flaskan blåst och graverad . Under decennier präglade strävsamma verkmästarparet Kunckel hantverkarbyn vid. I decennier hade Anna Maria anlitats som fadder vid . Det stora flertalet av glasen har förebilder från 1700-talet och många kommer från det klassiska glasbruket Henrikstorp som . FLASKA, Henrikstorps glasbruk, 1700-talets mitt, grön glasmassa med påklippt sigill med Adolf Fredriks krönta monogram samt årtalet 175 . FLASKA, Henrikstorps glasbruk, 1700-talets mitt, grön glasmassa med påklippt sigill med monogram JKB 17under adlig krona, höjd 2cm . Henrikstorps glasbruk eller Skånska glasbruket var ett svenskt glasbruk i drift 1692–17på gården Henrikstorps ägor i Perstorps socken.

Henrikstorps glasbruk, annat namn på Skånska glasbruket, efter. Det senare kallades Skånska glasbruket men benämndes också Adlersteens eller Henrikstorps glasbruk. Skånska glasbruket grundades i slutet av 1600-talet i Henrikstorp i Skåne och upphörde 17då hela glasbruket förstördes vid en brand. Jag efterlyser uppgifter om följande personer som kommit från tyskland i slutet på 1600-talet till Skånska Glasbruket Henrikstorp i Perstorp.

Glasblåsarfamiljerna Kunckel, Botilsäterinläggjun 1999Äldre inlägg (arkiv) till 1999-juni-5inläggfeb 1999Fler resultat från forum. Henrikstorp – där glaset blev till ”guld” – Klippanshopping. ArtikelID=530CachadLiknandemars 20- Vid Antikrundan från Filipstad visades en vinbutelj från ”Skånska glasbruket” i Henrikstorp vid Perstorp.

Skånska Glasbruket (Henrikstorps Glasbruk) presenteras i en särutställning på Plastens Hus under augusti 2016. Föreningen IndustriHistoria i Skåne kommer . Det skånska glasbruket 1691-17- Henrikstorps Glasbruk – Noreen Graebe -1964. Henrikstorps glasbruk eller Skånska glasbruket grundades 16i Perstorp. Det fanns många andra glasbruk som startade i landet under 1700-talet. Se BILDER – och läs recensioner av PERSTORPS KYRKA och andra kyrkor!

Perstorps kyrka: Glaskaraff från Henrikstorps glasbruk i socknen. Skånska Glasbruket (Henrikstorps glasbruk). Rättigheter för metadata itemLicense, Creative Commons-licens. Skånska glasbruket producerade först enbart fönsterglas, enklare hushållsglas.

Detta var starten på Skånska glasbruket även kallat Henrikstorps glasbruket. Sök bland pågående auktioner hos hundratals auktionshus. Barnebys samlar alla auktioner på ett ställe. Henrikstorps glasbruk grundades på 1600-talet men las ner efter en mordbrand 1762. De ganska fåtaliga föremål som fortfarande finns i . Temakvällen om Henrikstorps Glasbruk, där Carl-Henrik Wendt och Per Erik.

Lundholm trollband oss under drygt en timmes berättelse om Henrikstorps. Adlersteens arvingar för att sälja bruket, och köpare blev greve Hamiltonpå .