Godkännande av granne mall

Nu vill vi skriva ett avtal och även växthuset ska ingå i det, jag har nyss pratat med granne så allt är ok och jag behöver bara fixa avtalet så . Att tänka på vid överenskommelse med granne? Dokument, grannens tillstånd att placera hus nära.

CachadLiknandeUnderskrift ägare: DatuUndertecknad granne godkänner ovanstående förslag till åtgärd. Undertecknad granne godkänner inte ovanstående förslag till åtgärd. Observera att även om du anmäler din åtgärd så får du inte påbörja något förrän du fått ett godkännande av kommunen i. ANGÅENDE PLACERING AV BYGGNAD NÄRMARE TOMTGRÄNS ÄN METER.

Ett skriftligt godkännande kan vara bra om granne flyttar och nya inte har. Noterbart är att ett positivt yttrande från granne inte med automatik . Om en mur, ett plank, altan, skärmtak eller friggebodar placeras närmare tomtgränsen än meter kräver måste grannar godkänna detta . Tänk på att detta bara är en mall, tänk igenom vad du tycker är viktigt i avtalet och. Vi behöver deras godkännande och dokumentera detta.

Vi vill lägga en friggebod närmare än 5m från tomtgräns mot två grannar.