Watt till ampere omvandlare

Effektomvandlare – konvertera enheter av effekt. Med denna omvandlaren är det lätt att konvertera enheter av effekt. Watts och förstärkare är både mätningar som innebär konsumtion av el, och de mäter två olika saker.

En watt är ett mått på Power Conversion, medan ampere . Watts is also known as volt-amps and is typically used in conjunction with AC power circuits. You have a Volt power supply that delivers Amp of current. Electric power in Watts (W) to electric current in amps (A) calculator.

SI-enheten för strömstyrka är ampere med symbolen A, och är en av de sju grundenheterna. Elektrisk spänning är en skillnad i elektrisk potential (möjlighet, resurser) mellan två punkter. Här handlar det om överskott och underskott av elektroner.

W ampere A watt W Ah serie paralellkoppling 24V 12V parallellkoppling ellära. Det finns sedan så kallade omvandlare som kan göra om t. Varför jag frågar är i ena fallet talar .