Ultraljudsmätare vatten

MULTICAL 4är den kompakta ultraljudsmätare som registrerar med sin höga. Fjärravläsning av ultraljudsmätaren kan minska tiden för datainsamling från. Smart mätaravläsning av vatten och värmeenergi.

ULTRAFLOW är en statisk flödesgivare som bygger på principen om ultraljudsmätning. Mälarenergi börjar installera ultraljudsmätare på vatten för villor i samband med revisionsbyte områdesvis. Vi har genom vår kontroll och kalibreringsverksamhet stor erfarenhet och teknisk kunskap om mekaniska mätare för kallt och varmt vatten, ultraljudsmätare, . Energi- och vattenmätare består av mekanisk och ultraljudsmätning till varmt och kallt vatten.

En Ultraljudsmätare är en flödesmätare utan rörliga delar. Detta innebär att den har ett obefintligt tryckfall, att den är fri från förslitningsdelar samt är okänslig för . Elvaco levererar kallvattenmätare från Itron, Kamstrup och GWF. Välj mellan vinghjulsmätare, volymetriska mätare eller ultraljudsmätare för att möta era behov. Kamstrup är väldsledande när det gäller ultraljudsmätare. Mätmetoden är vanlig inom värme men finns nu också tillgänglig för vatten.

Kamstrups ultraljudsmätare visade sig ha den bästa mätnoggrannheten. Varje person använder i genomsnitt 1liter vatten per dygn. Kompakt ultraljudsmätare för värme och kyla – Qp 0.

Landis+Gyr, specialisten på mätning av värme, kyla och vatten, presenterar en ny generation av stora ultraljudsmätare. Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i fastigheten. Landis+Gyr, specialisten på ultraljudsmätning av värme, kyla och vatten, presenterar en ny generation av stora ultraljudsmätare.

Cygnus ultraljudsmätare för metalltjocklek har utformats särskilt för att monteras på. Ultraljudsmätare för värme- eller kylsystem. SKU-är en kompakt ultraljudsmätare för mätning av termisk energi i vatten. Den passar de flesta applikationer där man skall mäta värme eller kyla.

Elektronisk ultraljudsmätare för kallt och varmt vatten. Ott numera även Sonic-Flow, en ultraljudsmätare. Modellerna utan display, eller med separat display tål kokhett vatten, varför dom . Den svenskägda Reginkoncernen marknadsför ett komplett program av produkter och system för byggnadsautomation och VA på över ett 90-tal marknader runt .