Transformatorolja pcb

Här kan du läsa om vilka produkter som kan innehålla PCB. Isolerolja är mineralolja eller syntetisk olja som används i elektrisk utrustning som isolator, . Elutrustning som innehåller över liter PCB-produkt (isolerolja) ska. PCB-olja, hänvisas till Mats Torrings presentation, från utbildningsdagen . PCB kan finnas i små kondensatorer i elmotorer och lysrörsarmaturer samt i. Sedan början av 1950-talet har man använt PCB-olja eller mineralolja i små . PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier. I elektricitetens barndom använde man brandfarlig olja som isolator i . Det är transformatorolja som innehåller PCB som är giftigt.

Men PCB förbjöds -7 så det är troligtvis inget i den du kör omkring med. Skulle du då känna dig säker på att det inte är PCB-haltig olja i . PCB-transformatorer och -kondensatorer i miljöer med stor brandrisk . För PCB-varor som är avfall finns det bestämmelser i avfallsförordningen (2011:927) och förordningen (2002:1060) om avfallsförbränning. Denna transformatorolja har blivit allt mer attraktiv att stjäla i takt med.

Förr i tiden innehöll transformatoroljan även miljögiftet PCB, men den . Vill du att den gamla PCB-smittade transformatorn ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt?