Relativ luftfuktighet sverige

När den relativa luftfuktigheten är hög och vinden är svag upplevs luften som. Den absoluta fuktigheten är i genomsnitt högst i södra Sverige. Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut.

I Kunskapsbanken kan du läsa om hur SMHI mäter luftfuktighet. Hur gasen varierar utomhus i Sverige beskrivs såväl geografiskt som under. Lägst relativ fuktighet är det i genomsnitt dagtid under vår och.

Mätvärdet kan uttryckas på två sätt: Absolut luftfuktighet och relativ luftfuktighet.

I Sverige används ofta mollierdiagram (efter Richard Mollier) för fuktig luft för att . Under vintern är den relativa luftfuktigheten som högst, och ligger vanligtvis. Luftfuktigheten är oftast allra högst i södra Sveriges inlan där . Därför mäter man vanligen fukt i relativ luftfuktighet, vilket innebär hur mycket fukt. Relativ luftfuktighet, RF eller på engelska Relative Humidity vilket förkortas RH, är ett mått på hur mättad luften är med vattenånga (det partiella ångtrycket) vid en . Varm luft kan innehålla (bära) mer vattenånga än vad kallare luft har kapacitet att göra.

Mättnadsångtrycket som är 1 relativ fuktighet kan inte överskridas, . Vädret just nu med karta, tabeller och diagram.

Här finns också tio års historik för hela Sverige. Temperatur, luftfuktighet, vindhastighet, vindriktning och lufttryck.