Normal kroppstemperatur vuxna

Den normala kroppstemperaturen hos vuxna varierar från person till person, men brukar ligga mellan och 3grader. Det är vikltigt att kroppstemperaturen hålls på en jämn nivå. Den normala temperaturen varierar mellan 36.

Oftast är orsaken till feber hos vuxna känd även om man inte precis vet vilket virus. Feber innebär att kroppstemperaturen är högre än normalt. Feber hos vuxna räknas över 3grader på morgonen eller över 3grader på kvällen.

Jag skulle inte anse att jag hade det men det beror säkert på vad man har för normal temp, dom som har känner sig nog febriga med 37.

Låg kroppstemp, 3apr 2012Vad har ni för normal kroppstemperatur? CachadLiknandeTa tempen och se vad du har för kroppstemperatur. Som feber hos vuxna räknas en morgontemperatur över 3grader eller en kvällstemperatur över 3grader. Det som är feber för en person kan vara normal temperatur för en annan. Din normala kroppstemperatur på 3till 3är alltså helt normal för dig!

När du hade 3och kände dig dålig kan du ha haft en lätt feber, . Feber används ibland som synonym för förhöjd kroppstemperatur (hypertermi). Hos alla människor varierar kroppstemperaturen över dygnet. Morgontemperaturen är cirka 2o–0oC lägre än temperaturen på . Normal kroppstemperatur varierar mellan olika individer, tid på dygnet, omgivningens temperatur, och metod för temperaturmätning.