Nitor målartvätt säkerhetsdatablad

Farorna minskas eller elimineras när de blandas eller späds ut, se Avsnitt 16d. N,N-bis(karboxymetyl)-, trinatriumsalt ( ), SODIUM COCOAMPHOPROPIONATE ( ). Används med fördel tillsammans med Nitor tvättduk.

Säkerhetsdatablad för NITOR MÅLARTVÄTT EXTRA. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller . Biokleens målartvätt rengör och återfuktar Biokleens målartvättduk för inomhusbruk 530-060. SÄKERHETSDATABLAD Omarbe SÄKERHETSDATABLAD Omarbetad: 2008-01-Internt nr: Ersätter datu2005-11-NITOR.

RENGÖRINGSMED NITOR MÅLARTVÄTT EXTRA LITER 240080. Nitor Målartvätt liter Rengöring före målning inomhus. Yunik Målartvätt är ett universalrengöringsmedel som används före målning inomhus eller. Stark bas angriper bland annat koppar, zink . Lösningsmedel för bland annat fett, harts och olja.

Färglös lättflytande vätska med märkbar lukt. Målade underlag: Slipa samt tvätta med målartvätt och skölj med vatten. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.