Mäta magnetfält hemma

Mätare för elektriska fält och magnetfält. Inga av mätarna kan mäta jordens magnetfält eller magnetfält från kylskåpsmagneter . Mätning av fält och strålning från kraftledningar, elnät, mobilmaster, trådlösa telefoner, trådlösa nätverk, WiFi.

Elektriska och magnetiska fält samt elektromagnetiska vågor varken syns, hörs eller luktar. Vanlig hemdator av känt märke ger ett onödigt kraftigt elfält – gånger. Här finns mätningar av el- och magnetfält i daghem och skolor, . Magnetfält är en del av vår vardag och finns hela tiden runt om oss. Strålsäkerhetsmyndigheten genomför mätningar, utvärderar forskning inom området . Det finns redan idag krav på att mäta magnetfält från olika typer av elektriska produkter för att dessa ska kunna CE-märkas. Vilken strålningsmiljö har du egentligen själv där hemma?

Om bilen har batteriet under baksätet kanske du även utsätts för höga magnetfält . Har lite problem här hemma med diverse elektronisk apparatur som står på. Finns det något enkelt sätt att mäta magnetfält hemma? Magnetiska fält uppkommer så fort ström flyter genom en ledare, och bildar slutna cirklar.

Det mest utbredda fältet är jordens magnetfält, som får kom- passnålen att rikta sig. Mätningar som myndigheterna har genomfört visar att den genomsnittliga .