Mäta läckström med multimeter

Om man gör isolationsmätning med en vanlig multimeter eller något annat instrument som mäter med likström, så bör man gärna mäta två . Lektion 1: Jordfelsmätning med strömtång. Avlednings- eller läckströmmar är ett ökande problem i många typer av . Tog min multimeter och mätte mellan nollskena och jordskena, fick ca 0. Kan du mäta spänning mellan bänken och maskinen? Hej, min volvo 9drar tjuvström och jag tänkte mäta med multimeter vart felet kan ligga. Hur ställer jag multimetern så det blir rätt, har läst att .

Jaga tjuvström tångamperemeter, hur mäta? CachadLiknandeFluke 3strömtång för läckström är ett tåligt och exakt instrument för mätning av läckströmmar. Den är perfekt för kontroll av isolationsf. Man kan mäta läckströmmen med en vanlig multimeter.

Om den är i storleksordningen milliampere är det oroande. Verkar finnas lite att diskutera i detta forum. Tar mig därför tillfället i akt att ställa frågan Hur ska nya behörighetsreglerna implementeras på El och . Det är också möjligt att mäta små strömmar i jord- och skyddsledaren.

Ett avancerat instrument för mätningar av läckströmmar på ställen som det är svårt att komma åt.

Börja med att sätta en multimeter mellan batteripluspolen och batteripluskabeln, ställ mätaren i läge för strömmätning och mätområdet ska vara .