Magnetfält gränsvärden

Växlande magnetfält bildas kring elektriska apparater för växel- ström. Jordens statiska magnetfält är ungefär µT. Gränsvärdena för elektriska och magnetiska fält skyddar mot stimulering av nerver och muskler.

Det innebär att det inte ska börja sticka, pirra och rycka i . Generellt sett är de gränsvärden (eller riktlinjer) som gäller för exponering för. För lågfrekventa magnetfält är ICNIRP:s gränsvärden 5gånger högre än de . De flesta länder i Europa har gränsvärden för magnetfält.

De följer då oftast den rekommendation som WHO har givit, 1mikrotesla (µT) för allmänheten. Magnetiska fält uppkommer så fort ström flyter genom en ledare, och bildar slutna cirklar runt. Det finns inga tvingande gränsvärden för magnetfält, men vissa . EU-direktiv om elektriska och magnetiska fält som nu diskuteras. Utifrån gränsvärdet har de elektriska och magnetiska fälten beräknats.

Vissa kommuner har dock ställt krav på årsexponeringen för magnetfält för bygglov vid nybyggnation. Alla elektriska installationer och apparater kan vara källor .