Laddplats truck

Truckar är inblandade i många arbetsolyckor i Sverige. Lagerarbetare, truckförare och maskinoperatörer är de yrken som oftast är inblandade i olyckorna. Föreskrifterna gäller användning av truckar och deras utbytbara utrustning.

De gäller även andra mobila maskiner med lyftaggregat på plana underlag och . Risker med laddning och utformning av laddplatser. Brandskyddsmeddelandet gäller laddning av truckar som drivs med blybatterier och grundar sig på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd AFS 1988:4 . Arbetsmiljöverkets regler AFS 2006:användning av truckar.

En förutsättning för säker trucktrafik är skickliga truck- förare som är. Vid laddning av högst två truckar i ej brand och explosionssäker lokal. Förlägg laddningsplatsen nära en port så att trucken vid tillbud kan bogseras ut.

CHECKLISTA FÖR SÄKERT TRUCKARBETE SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Checklistan är tänkt att vara ett stöd vid riskbedömning av truckarbete. Många bränder som orsakar stora skador startar under batteriladdning av truck. Laddningsplatsen är därför ett utsatt område.