Konvertera ampere till watt

Electric power in Watts (W) to electric current in amps (A) calculator. Watts och förstärkare är både mätningar som innebär konsumtion av el, och de mäter två olika saker. En watt är ett mått på Power Conversion, medan ampere .

Elektrisk spänning är en skillnad i elektrisk potential (möjlighet, resurser) mellan två punkter. Här handlar det om överskott och underskott av elektroner. Instruksjoner: Med denna omvandlaren är det lätt att konvertera enheter av effekt.

Konvertera elektrisk ström,Enhetsomvandling, Unit Conversion.

Tutorial on how to Convert Watts to Amps, or how to convert Amps to Watts, conversion at fixed voltage or fixed current, how many watts in a volt . Watts is also known as volt-amps and is typically used in conjunction with AC power. Enter under volts; Enter under watts; Click calculate; You get 1. Varför jag frågar är i ena fallet talar . Calculate watts, volts, amps ohms, fill in any fields and the rest will be converted.