Hur fungerar kondensator

Precis som motstånden gör kondensatorer en sorts motstånd mot ström. Här är en steg-för-steg beskrivning hur man kan räkna:. En kondensator är en passiv elektronisk komponent (jämte resistorer, memristorer och induktorer). Den har förmågan att lagra elektrisk laddning. Jag undrar hur en kondensator funkar, och vad den egentligen gör.

Den fungerar exakt som schemasymbolen ser ut faktiskt nästan. En kondensator fungerar genom att först driva de två skyltar som det består av.

Varje platta har lika elektrisk laddning, men de kommer att ha motsatt statens . Historia År 17uppfanns två kondensatorer individuellt vid ungefär samma tidpunkt. Männen som var ansvariga för uppfinningen var Ewald . Jag saknar en fullständig redogörelse för hur det egentligen fungerar. Spole och kondensator uppladdas i olika ordning, efter vad jag kan förstå . Den här videon introducerar kondensatorer som begrepp. Då ger kondensatorn en strömstöt på samma sätt som i en gammal bils.

En kommentar har inkommit till förrförra numrets diskussion om hur . En kondensator är i sin enkelhet två metallplattor isolerade ifrån varandra med t ex glas eller paraffinerat papper.