Hög friktion exempel

Det gäller till exempel material som is, glas och gummi, som alla vart och ett är mycket släta men har låg respektive medelhög och hög friktion. CachadLiknandeförklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet.

Rita och förklara minst två exempel på hög friktion och två exempel på låg friktion. Friktionskraft är den kraft som motverkar en rörelse mellan två ytor. Exempel på friktionskraft är om bilens hjul mot vägen eller friktionen mellan pulkan och snön . Ibland är friktionen för hög och ibland är den för låg. Friktion betyder bromsningskraft, När tyngden ökar så blir det en större friktion.

När det är halt ute vet vi att det är låg friktion och på samma sätt vet vi att en bra asfalterad väg har hög friktion. Men vad betyder orden ”hög” och ”låg” i dessa . Beroende på omständigheter kan det vara önskvärt med hög eller låg friktion. Lådan som skjuts över golvet är ett exempel på glidfriktion. Friktion är det motstånd som uppstår mellan två ytor, t.