Färgåtergivningsindex

Det vanligaste sättet att ange detta är med färgåtergivningsindex Ra. Färgåtergivningsindexet Ra är måttet på hur väl det jämförda ljuset överensstämmer med . Ra, ett index (även kallat Färgåtergivningstal) för hur en belysningskälla är balanserad i färgmässigt avseende, där 1är närmast likt referensljuskällan, som .

Ett högt färgåtergivningsindex ger färgerna i ditt mer liv! Läs mer om hur Philips CRI hjälper dig välja ljuskällor med rätt färgåtergivningsindex för ditt hem. Ljuset som skapas är monokromatiskt och färgen bestäms av den dominerande våglängden.

LED finns i färgerna rött, orange, gult och blått.

Hur väl lysdioder återspeglar färger mäts med färgåtergivning eller Ra samt CRI. Ett högt Ra-värde medför att färgen visas på ett korrekt sätt. Färgåtergivning är ett mått på en ljuskällas förmåga att korrekt återge åtta testfärger i förhållande till ett bestämt referensljus. Ljusfärger och färgåtergivningsindex enligt EN 12464-1.

Den första siffran står för färgåtergivning: = färgåtergivningsindex Ra … 100. COB LED har ett mycket högt CRI , som ger optimal färgåtergivning. Inbyggt chip Färgåtergivningsindex Flexibel och . Färgåtergivningsindex (Color Rendering Index) är en allmän indikator på hur naturligt färger återges vid belysning med en viss ljuskälla.

Färgåtergivningsindex (Ra): Ger information om färgåtergiv- ningen från en ljuskälla.

Indexet utgår från färgåtergivningen hos en glödlampa som återger färger . Färgåtergivningsindex ( CRI ) hänvisar till en mätning skala som skattar ett konstgjort ljus förmåga att korrekt belysa färger. Belysningen ska vara så nära ett standardiserat dagsljus som möjligt, dvs ha en färgtemperatur på 5000K och ett färgåtergivningsindex på eller högre. Färgåtergivningsindex (CRI) används för att beskriva hur en ljuskälla påverkar färgers utseende. Naturligt utomhusljus har ett färgåtergivningsindex på 1och.

Operationslampan MeriLED bjuder på bättre komfort och prestanda i operationssalen. Ljuset spelar en betydande roll i operationssalen. Färgåtergivningsindex (CRI) används för att beskriva hur en ljuskälla.