Elektricitet fakta

Statisk elektricitet En atom består av en positiv kärna som är omgiven av negativt laddade elektroner. Fenomenet tar sig uttryck i välkända former som blixtar och statisk elektricitet liksom i elektromagnetiska fält och elektromagnetisk induktion. Rikard Persson från Svenska Kraftnät berättar om hur människan har lärt sig generera stora mängder elektrisk energi.

Idag är vi vana med att elen finns där när vi behöver den och att vi genom en knapptryckning eller genom att stoppa in en kontakt i . Elektrisk ström är elektriska laddningar som rör sig. Om det flyter ström genom en vanlig sladd av koppar består strömmen av . Elektricitet – Fakta om Elektricitet och all annan information gällande Elektricitet.

Svensk Energi har en viktig roll som faktabank och kunskapskälla inom elområdet. Du som letar fakta kring el kan här hitta användbar information. Ordet elektricitet härstammar från det grekiska ordet bärnsten (elektron). Ordet myntades av britten William Gilbert år 16vid hans experiment . En atom består av en positiv kärna som är omgiven av negativt laddade elektroner. Har du någonsin undrat vad det är som får lamporna hemma hos dig att fungera?

Eller har du någonsin varit glad att du har haft en ficklampa en . I detta kapitel ska vi gå igenom grundläggande ellära. Vi kommer att stifta bekantskap med storheterna spänning, ström, resistans och effekt.

Fatta fakta : Elektricitet : Vad är elektricitet och hur fungerar det? Rikard Persson från Svenska Kraftnät berättar om hur människan har lärt sig . Detta är en skolfilm jag och andra skolelever gjorde. Elektrisk energi är detsamma som elektricitet.

Energitypen uppstår oftast genom omvandling i kraftverk. Solstrålningen kan användas för att generera både värme och elektricitet. Det sker med minimal miljöpåverkan och inom vissa områden till en överlägsen . Elektricitet finns överallt omkring oss och går att använda till många olika saker. El finns inte bara i sladdar utan också i elektriska ålar och i åskan.

Stöten beror på så kallad statisk elektricitet – en lagrad elektrisk laddning. Sveriges elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft. Tillsammans svarar de för procent av den totala produktionen av el.