Diod riktning

En diod släpper igenom ström åt bara ena hållet. Triangeln i symbolen är en pil som anger den riktning som strömmen släpps igenom. Dioden är en icke-linjär elektrisk komponent som idealt leder elektrisk ström i endast en riktning.

Namnet kommer av att den har två elektroder, katod och anod. CachadLiknandeDioder leder ström mycket bra åt ena hållet, men nästan inte alls åt andra hållet. Dioden är en halvledare, som bara släpper igenom ström åt ett håll.

Dioder används på detta sätt för att styra strömmen i en bestämd riktning.

För att koppla en lysdiod till en drivspänning på nio volt behöver spänningen sänkas till tre volt och. Dioden leder ström i en riktning, och spärrar i den andra. Dioder är halvledare som bara tillåter nuvarande flöda i en riktning genom en krets, för mycket makt som tillämpas i fel riktning kommer att förgöra dem. Dioder är halvledarmaterial som beter sig som växlar. De är öppna för el i en riktning och kortsluten i den andra, vilket innebär att nuvarande tillåts endast kan . En diod i fram-riktning kan aldrig kopplas ensam till en spänningskälla, eftersom strömmen ökar exponentiellt med spänningen.

Material består av atomer som i sin tur består av. En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

I motsatt riktning spärrar dioden som ett avbrott, eller en frånslagen. En diod släpper ju bara igenom i en riktning, så i första figuren så går . En diod måste kopplas in med rätt polaritet. Dess symbol är en pil med ett ”stoppstreck” (se nedan).

Den leder bara ström i pilens riktning, från anodsidan (+) till . Framspänd diod leder ström om spänningen är tillräckligt stor. En diod släpper enbart fram strömpulser i en riktning och laddar då upp en kondensator. En diod består av ett P-dopat och ett N-dopat material som man satt ihop.

Dioden fungerar som en backventil, d v s släpper igenom strömmen i en riktning och . Dioden är en elektrisk ventil som endast släpper igenom spänning i en riktning. Den ena polen kallas för katod (-) och den andra polen för anod (+) Av den .