Asynkronmotor poltal

En asynkronmotor är en elektrisk motor för vilken rotorns varvfrekvens är asynkron med den tillförda växeleffektens frekvens. CachadLiknandeMotorns poltal, motorns varvtal. Jag har en uppgift som säger att jag ska bestämma poltalet på en trefas asynkronmotor.

Poltal Exempel: En 4-polig motor som matas med Hz har synkront varvtal . En vanlig standard asynkronmotor är robust, driftsäker, har lågt pris och den är normalt en. Tilläggas i sammanhanget kan göras att startströmmen minskar med ökat poltal. En 8-polig asynkronmotor har betydligt lägre startström än en .

Roterande magnetfält i växelströmsmotorinläggapr 2012Fler resultat från 24volt. Vad bestämmer varvtalet för en trefasmotor? Forumindex › Elektronik › AllmäntCachadLiknandedec.

Som rubriken säger, vilka faktorer bestämmer varvtalet på en trefasmotor? Du skall undersöka egenskaperna hos en trefas asynkronmotor. Tabell – Synkrona varvtalet vid olika poltal. De olika inkopplingsalternativen för en 3-fas asynkronmotor är.

Polomkopplingsbar asynkronmotor, asynkronmotorer i specialutförande med omkoppling av poltal kan utnyttjas för pumpreglering.