Abs givare funktion

Den varnar för att ABS systemet är ur funktion. ABS datorn slår automatiskt av systemet om där är något som felar, så det som egentligen har hänt är att du inte . Försvinner ABS-funktionen helt på alla hjul eller bara på det hjul som har trasig givare?

När ett fel uppstår kopplas ABS- funktionen helt bort. Blir det fel på systemet, finns felet nästan alltid i någon givare eller någonstans mellan någon av givarna . Jag tror att det är bakre ABS givaren som är dålig. Hoppa till Reparera givare – Har en ABS-givare som gett upp (avbrott).

ABS funktionen för det hjulet, alternativt helt . Givarens funktion i ett ABS-system är att ge signaler till systemet att ett hjul håller på att låsa sig och då lossar systemet bromstrycket för det . Chrysler har en inbyggd felsökningsfunktion. I de flesta fallen så är det ABS givaren som spökar (en kontakt som sitter vid varje broms). Nackdelen är att oerfarna förare löper risk att vaggas in i en falsk trygghet och inte fullt förstå systemets funktioner och begränsningar.

ABS (på tyska Antiblockiersystem, engelska anti-lock braking system) är ett.